september 8, 2013 | Posted in: Nezaradené

 Zamestnaný rodič s dieťaťom do 3 rokov má nárok na štátny príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 230,- Eur podľa Zákona č. 561/2008 Zb. v prípade, ak preukáže, že dieťa je v zariadení. Poskytneme Vám všetky informácie, ako tento príspevok na pobyt dieťaťa v škôlke získať.

Dohodnite si prosím návštevu na tel. č. 0910 967 987, alebo mailom na skolka@mentorskoly.sk.