Sme tím skúsených profesionálov, ktorí sa dlhodobo venujú práci s deťmi, mladými ľuďmi, športovými a umeleckými talentami.


ds web

PaedDr. Darina Šajdíková je skúsenou pedagogičkou a dlhoročnou riaditeľkou základnej školy v Bratislave. Predsedala Združeniu samosprávnych škôl a v školách zriadených spoločnosťou MENTOR sa venuje riadeniu pedagogických procesov, športovým aktivitám a najmenšie deti učí svojej veľkej záľube – vlastnej škôlkárskej záhradke.


IB WEB

 PhDr. Ivan Bražina je skúsený odborník v oblasti psychológie, vedúci a psychológ olympijskej výpravy slovenských zjazdárov – paraolympionikov. V školách spoločnosti MENTOR sa venuje metódam rozvoja talentu, ľahkej adaptácii detí na kolektív v prostredí materskej školy a riadi výuku jazykov.

 

 

 

 

SR

PhDr. Saskia Repčíková je pedagogičkou a manažérkou, predsedá Asociácii súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Skúsenosti s riadením školy nadobudla v manažmente medzinárodnej materskej školy, základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom anglickým. V školách spoločnosti MENTOR sa venuje strategickému rozvoju a manažmentu ľudských zdrojov.

 

 

DP

Mgr.Art. Dagmar Puobišová je skúsenou pedagogičkou tanca, zakladateľkou a choreografkou súboru Bralen a autorkou učebných osnov pre Tanečnú prípravu v 1. a 2. ročníku ZUŠ. V školách spoločnosti MENTOR sa venuje tanečnej výuke a vývoju experimentálneho pedagogického smeru Integrovaná umelecká výuka, ktorá vedie deti k plnému prejaveniu vlastnej kreativity.

 

 

 

 

Jednotlivé umelecké, jazykové, športové a technické či výchovné aktivity vedú zanietení pedagógovia, lektori a inštruktori, ktorí sú v prípade neprítomnosti schopní suplovať aj v inej, ako kmeňovej škole alebo školskom zariadení. Rodičia tak majú istotu plynulého rozvoja talentu svojich detí.